Hospicjum ZNMP Chojnice   

 Strona Główna

 Kontakt

 O nas

 Statut Fundacji

 Projekty

 Piszą o nas

 Opieka wytchnieniowa

 Dzienny Dom Pomocy

 Wolontariat

 Podziękowania

 Porady

 Prace pracowników


pozytek.gov.pl

www.rpo.pomorskie.eu

www.hospicjum.chojnice.pl

Archiwum 2015 r.

Archiwum 2014 r.

Archiwum 2013 r.

Archiwum 2012 r.

Archiwum 2011 r.

Archiwum 2010 r.

Archiwum 2009 r.

Archiwum 2008 r.

Archiwum 2007 r.

Umowa o dofinansowanie nr RPPM.07.03.00-22-0008/21-00 na realizację projektu pt. Kompleksowa opieka wytchnieniowa dla osób niesamodzielnych - utworzenie Centrum Wytchnieniowego w Chojnicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i opieka, Działania 7.3 Infrastruktura społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł projektu: Kompleksowa opieka wytchnieniowa dla osób niesamodzielnych - utworzenie Centrum Wytchnieniowego w Chojnicach

Cel szczegółowy: Zwiększona liczba trwałych miejsc świadczenia usług społecznych.KWOTY DOFINANSOWANIA

Całkowity koszt realizacji projektu wynosi 2 289 226,80 PLN
Płatność ze środków europejskich w kwocie 1 945 842,76 PLN PL

dotacja z budżetu krajowego w kwocie 228 922,60 PLN

Celem projektu jest zwiększona dostępność usług społecznych. Projekt swoim zakresem obejmie:

1) Przebudowę i remont obiektu infrastruktury społecznej wraz z dostosowaniem otoczenia;

2) Wyposażenie obiektu infrastruktury społecznej;

3) Zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu medycznego,rehabilitacyjnego i pomocniczego;

4) Zakup samochodu i przyczepki transportowej.

Copyright Kamila