Hospicjum ZNMP Chojnice   

Archiwum 2014 r.

Archiwum 2013 r.

Archiwum 2012 r.

Archiwum 2011 r.

Archiwum 2010 r.

Archiwum 2009 r.

Archiwum 2008 r.

Archiwum 2007 r.

 Strona Główna

 Kontakt

 O nas

 Statut Fundacji

 Piszą o nas

 Wolontariat

 Podziękowania

 Porady

 Prace     pracowników     Fundacji Palium


 pozytek.gov.pl

 Hospicjum     ChojniceProjekt nasz zakłada szerokorozumianą opiekę nad osobami niesamodzielnymi w 3 grupach każda przez okres 6 miesięcy.
Podstawowym celem projektu będzie poprawa dostępu do usług opiekuńczych nad osobami niesamodzielnymi, zapobieganie wykluczeniu społecznemu
i podtrzymywanie   u osób w trudnej sytuacji życiowej poczucia własnej wartości przez zapewnienie zindywidualizowanego wsparcia zbliżonego do warunków odpowiadających życiu w środowisku domowym i rodzinnym zapewniającego integrację społeczną umożliwiającą pozostawanie w społeczności lokalnej i środowisku rodzinnym, kształtowanie właściwych postaw wobec drugiego człowieka, w tym poszanowania godności i prawa do samostanowienia o sobie, wspieranie rozwoju uczestników oraz zainteresowań      z uwzględnieniem indywidualnych potrzeb.

W ramach organizowanych zajęć, które prowadzić będziemy codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 8.00 do 16.00 proponujemy:

 • bezpłatny przywóz na zajęcia oraz odwiezienie do domu,
 • bezpłatne posiłki,
 • zajęcia terapeutyczne,
 • rehabilitację,
 • spotkania z dietetykiem, prawnikiem,psychologiem, logopedą
 • wyjazdy na imprezy organizowane poza Dziennym Domem Pobytu m.in. do kina
 • udział w imprezach organizowanych w Dziennym Domu Pobytu (DDP) mających charakter integracyjny.

  Ponadto do dyspozycji podopiecznych DDP mamy:
 • stanowisko komputerowe z dostępem do Internetu,
 • sprzęt rehabilitacyjno,bogato wyposażoną sale rehabilitacyjną,


  W naszym Domu zachowana jest niezależność. Nie ma też miejsca na nudę i samotność. Wspólne prace, rozmowy, spacery, uroczyste spotkania zbliżają ludzi do siebie. Często rodzą się nowe znajomości, przyjaźnie. Wspólne przedsięwzięcia kulturalne, towarzyskie, terapeutyczne mają istotny wpływ na zdrowie fizyczne i psychiczne. Wyzwalają one wiarę we własne siły, poczucie godności i przydatności. Dzienny Dom Pobytu spełnia bardzo ważną funkcję, gdyż kompleksowo zaspokaja potrzeby ludzi starszych, aktywizuje ich, wypełnia czas wolny, zapewnia terapię nie odrywając ich od własnego środowiska.


 • Copyright Kamila