Hospicjum ZNMP Chojnice   

Archiwum 2014 r.

Archiwum 2013 r.

Archiwum 2012 r.

Archiwum 2011 r.

Archiwum 2010 r.

Archiwum 2009 r.

Archiwum 2008 r.

Archiwum 2007 r.

 Strona Główna

 Kontakt

 O nas

 Statut Fundacji

 Piszą o nas

 Wolontariat

 Podziękowania

 Porady

 Prace     pracowników     Fundacji Palium


 pozytek.gov.pl

 Hospicjum     ChojniceRegulamin konkursu na biżuterię żonkilową "Żonkil - symbol nadziei"
I. Organizator konkursu Fundacja Palium i CHDK


II. Celem konkursu jest:
 • umożliwienie zaprezentowania swojego talentu
 • uwrażliwianie na potrzeby osób cierpiących
 • rozwijanie kreatywności
 • zachęcenie do aktywności wśród dzieci i młodzieży


  III. Zasady konkursu

  1. W konkursie plastycznym mogą wziąć udział może wziąć udział każdy chętny.
  2. Technika dowolna.
  3. Każdy autor może przekazać max. 1 prace nie mogą to być prace zbiorowe.
  5. Prace z dopiskiem "Konkurs na biżuterię żonkilową" należy składać do 20 maja w biurze Fundacji ul. Stary     Rynek 2 lub do ChDK
  6. Każda z prac przekazanych na konkurs powinna zawierać następujące informacje: imię i nazwisko,     wiek autora, adres i telefon szkoły oraz nazwisko opiekuna (Załącznik Nr 1).
  7. Termin składania prac: od 10 kwietnia do dnia 20 maja 2011 r.
  8. Wszelkich informacji na temat konkursu udziela:

  Kamila Krukowska
  Tel: 603635988
  e-mail: wolontariatfundacjapalium@wp.pl


  IV. Przebieg konkursu
  Przewiduje się następujący schemat organizacyjny konkursu:
 • od dn. 10.04.2011r. - ogłoszenie i promocja konkursu,
 • 10.04 - 20.05. 2011 r.- nadsyłanie prac konkursowych,
 • 23.05.2011r. - wybór najlepszych prac przez jury i ogłoszenie wyników,
 • 27.05.2011r. - wręczenie nagród podczas Marszu Nadziei.

  V. Nagrody
  1. Spośród Uczestników spełniających warunki Regulaminu konkursu Organizator wyłoni     zwycięzców, którzy otrzymają nagrody.
  a) I miejsce
  b) II miejsce
  c) III miejsce
  Każdy z laureatów otrzyma dodatkowo dyplom będący poświadczeniem uczestnictwa w konkursie.

  VI. Uczestnictwo w konkursie jest równoznaczne z akceptacją warunków konkursu
  1. Do pracy należy dołączyć dane autora pracy (Załącznik Nr 1). Poprzez fakt wykonania Zadania     Konkursowego, Uczestnik gwarantuje, że do zadania przysługują mu wszelkie prawa własności     intelektualnej, w tym wyłączne prawa autorskie w szczególności umożliwiające reprodukcję,     rozpowszechnianie i publikowanie.
  2. Organizator zastrzega sobie prawo do wykorzystania Zadania Konkursowego dla własnych celów     reklamowych i marketingowych. W takim przypadku Uczestnikowi nie przysługuje prawo żądania     zapłaty za wykorzystanie przez Organizatora Zadania Konkursowego.
  3. W chwili wykonania Zadania Konkursowego Uczestnik wyraża zgodę na nieograniczone     korzystanie z niego przez Fundację Palium.
  4. Osoby zgłaszające się do Konkursu wyrażają tym samym zgodę na przetwarzanie swoich danych     osobowych wyłącznie na potrzeby Konkursu w zakresie koniecznym do jego prawidłowego     przeprowadzenia i dalszej prezentacji nadsyłanej pracy (ustawa o ochronie danych osobowych z     dn. 29 sierpnia 1997 roku Dz. U. nr 133, poz. 833 z późn. zm.).

  załącznik nr 1 - ściągnij
 • Copyright Kamila