Hospicjum ZNMP Chojnice   

 Strona Główna

 Kontakt

 O nas

 Statut Fundacji

 Projekty

 Piszą o nas

 Opieka wytchnieniowa

 Dzienny Dom Pomocy

 Wolontariat

 Podziękowania

 Porady

 Prace pracowników


pozytek.gov.pl

www.rpo.pomorskie.eu

www.hospicjum.chojnice.pl

Archiwum 2015 r.

Archiwum 2014 r.

Archiwum 2013 r.

Archiwum 2012 r.

Archiwum 2011 r.

Archiwum 2010 r.

Archiwum 2009 r.

Archiwum 2008 r.

Archiwum 2007 r.Umowa o dofinansowanie nr RPPM.07.03.00-22-0008/21-00 o dofinansowanie projektu pt. Kompleksowa opieka wytchnieniowa dla osób niesamodzielnych - utworzenie Centrum Wytchnieniowego w Chojnicach w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 , Osi Priorytetowej 7 Zdrowie i opieka, Działania 7.3 Infrastruktura społeczna współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.
Tytuł projektu: Kompleksowa opieka wytchnieniowa dla osób niesamodzielnych - utworzenie Centrum Wytchnieniowego w Chojnicach

Celem projektu jest zwiększona dostępność usług społecznych.

Projekt swoim zakresem obejmie:
1) Przebudowę i remont obiektu infrastruktury społecznej wraz z dostosowaniem otoczenia;
2) Wyposażenie obiektu infrastruktury społecznej;
3) Zakup wyposażenia do wypożyczalni sprzętu medycznego,rehabilitacyjnego i pomocniczego;
4) Zakup samochodu i przyczepki transportowej.Efektem projektu

Efektem projektu będzie utworzenie Centrum wytchnieniowego w Chojnicach na 16 miejsc dla 70 osób,szkolenie i wsparcie dla 16 opiekunów faktycznych i centrumwolontariatu (20 os.), zamieszkałych w powiecie chojnickim,człuchowskim i kościerskim. Dzięki odpowiedniemu dostosowaniu obiektu infrastruktury społecznej nastąpi zmniejszenie skali występowania zidentyfikowanego problemu społecznego na terenie realizacji projektu przez deinstytucjonalizację usług społecznych w zakresie opieki wytchnieniowej,rozszerzenie zakresu świadczonych usług społecznych o wypożyczalnię sprzętu rehabilitacyjnego i eliminacja barier transportowych - zapewnienie dowozu do/z Centrum Wytchnieniowego (CW).

KWOTY DOFINANSOWANIA

Płatność ze środków europejskich w kwocie 1945 842,76 PL

dotacja z budżetu krajowego w kwocie 228922,60 PLAneks nr RPPM.07.03.00-22-0008/21-01

KWOTY DOFINANSOWANIA

Płatność ze środków europejskich w kwocie 2301341,87 PL

dotacja z budżetu krajowego w kwocie 270746,00 PL


Aneks nr RPPM.07.03.00-22-0008/21-02

KWOTY DOFINANSOWANIA

Płatność ze środków europejskich w kwocie 2301341,87 PL

dotacja z budżetu krajowego w kwocie 270746,00 PL
Całkowite wydatki kwalifikowane projektu wynoszą 2 707 461,04 PLN
Copyright Kamila