Hospicjum ZNMP Chojnice   

Archiwum 2014 r.

Archiwum 2013 r.

Archiwum 2012 r.

Archiwum 2011 r.

Archiwum 2010 r.

Archiwum 2009 r.

Archiwum 2008 r.

Archiwum 2007 r.

 Strona Główna

 Kontakt

 O nas

 Statut Fundacji

 Piszą o nas

 Wolontariat

 Podziękowania

 Porady

 Prace     pracowników     Fundacji Palium


 pozytek.gov.pl

 Hospicjum     Chojnice

REGULAMIN MARSZU NADZIEI

I.

1. Wszystkie osoby uczestniczące w Marszu Nadziei, zobowiązane są do zachowania się w     sposób nie zagrażający bezpieczeństwu innych osób i przestrzegania poniższych postanowień     regulaminu.

2. Organizatorem Marszu jest Fundacja Palium, mieszcząca się przy ul. Stary Rynek 2 , 89 - 600     Chojnice, tel. (052) 396 09 24 , kom. 602 797 494.

3. "Marsz Nadziei 2011" organizowany jest w ramach tegorocznej kampanii "Pól Nadziei". Jak     co roku łączy ludzi, chcących zjednoczyć się z osobami nieuleczalnie chorymi w manifeście     zrozumienia, miłości, nadziei i jedności.II.

1. Marsz rozpocznie się o godz. 12.00.

2. Zbiórka uczestników marszu na boisku Gimnazjum nr 2 i Szkoły Podstawowej nr 1 w     Chojnicach.

3. Trasa marszu przebiegać będzie w kierunku Bramy Człuchowskiej, ulicami:

Kościuszki

Myśliboja

wokół Bazyliki Mniejszej

powrót ul. Kościuszki na Stary Rynek.

4. Trasa marszu w przybliżeniu wyniesie ok. 0,5 km, a przejście na Stary Rynek zajmie     uczestnikom ok. 30 min.

5. Na Starym Rynku odbędą się konkursy dla dzieci, rozdanie nagród, występ Bractwa     Rycerskiego Herbu Tur z Chojnic oraz wypuszczenie gołębi z Polskiego Związku Hodowców     Gołębi Pocztowych Sekcja Chojnice.

6. Zakończenie imprezy przewiduje się ok. godz. 13.30.

7. Szacunkowa ilość uczestników: 200 osób.

8. Wykaz osób reprezentujących organizatora w sprawach zabezpieczenia trasy: Barbara Bonna,     Jerzy Krukowski, Kamila Krukowska, Maria Nieżorawska, Ewa Wodzikowska, Iwona Wernicka,     Hanna Beger.

9. Wykaz osób odpowiedzialnych za prawidłowy przebieg i zabezpieczenie marszu: Barbara     Bonna, Jerzy Krukowski, Kamila Krukowska, Maria Nieżorawska, Ewa Wodzikowska, Iwona     Wernicka.

III.

1. Udział w Marszu jest wolny i mogą wziąć w nim udział wszystkie zainteresowane osoby.

2. Zabrania się posiadania podczas Marszu: broni lub innych niebezpiecznych przedmiotów,     materiałów wybuchowych, wyrobów pirotechnicznych, materiałów pożarowo niebezpiecznych,     napojów alkoholowych, środków odurzających lub substancji psychotropowych.

3. Ponadto zakazuje się przyprowadzania psów lub innych zwierząt.

4. Uczestnicy Marszu winni się stosować do poleceń osób odpowiedzialnych za zabezpieczenie     trasy oraz służby porządkowej.

5. Osoby uczestniczące w Marszu, które dopuszczać się będą zakłócenia porządku, stwarzać     zagrożenie dla innych uczestników Marszu, naruszać dobre obyczaje lub wniosą wbrew     zakazowi przedmioty zakazane albo nie będą przestrzegać niniejszego regulaminu będą     usunięte z imprezy.

6. Uczestnicy Marszu zobowiązani są do poinformowania służby porządkowej o zauważonym     pożarze, zagrożeniu życia, zdrowia ludzkiego lub mienia.

7. Organizator Marszu nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy prywatne uczestników, które     zostaną zagubione lub ukradzione.

8. Organizator zobowiązuje się do przywrócenia do poprzedniego stanu trasy marszu, a w    przypadku uszkodzenia odcinka deptaka do jego bezzwłocznego naprawienia lub pokrycia     kosztów naprawy.

9. Uczestnicy Marszu mogą zapoznać się z niniejszym regulaminem oraz programem Marszu na     stronie internetowej organizatora: www.fundacjapalium.pl

Copyright Kamila